Tillväxtpunkten AB

Frågematerial

Till boken sago-kunskapsboken ”Vem tvättar vattnet?”

Här nedan finner du ett frågematerial till boken som kan laddas ner kostnadsfritt (pdf). Frågematerialet kan användas som ett komplement till boken då den används för att ge kunskap om vatten och avloppsvattenrening i skola. I de lägre årskurserna används sago-kunskapsboken förslagsvis för högläsning av lärare för elever, med fokus på ”saga” följt av gemensamma funderingar kring frågorna i frågematerialet. I de äldre årskurserna kan bok och frågematerial användas till ett mer självständigt arbete för eleverna, enskilt/i grupp, med fokus på faktakunskap. Frågematerialet kan självklart även användas av kommunala reningsverk vid exempelvis studiebesök av skolklasser, av företag och organisationer som värnar vatten inom sin verksamhet vid exempelvis familjeevenemang eller varför inte hemma av vuxna och barn som en gemensam aktivitet efter att ha läst boken tillsammans. Möjligheterna är många och det är bara fantasin som sätter gränserna.
 
”Frågematerial till ”Vem tvättar vattnet?”