Tillväxtpunkten AB

Om oss

Tillväxtpunkten AB ägs och drivs av Niklas och Anna Vestling.

Anna är utbildad biolog och har under många år varit verksam inom VA och biogas-branschen.

Anna driver även konsultföretaget Nitoveskonsulterna, inom Nitoves AB www.nitoveskonsulterna.com.

Med vår samlade kunskap och vår gemensamma målsättning verkar vi för miljö, kunskap och utveckling inom Tillväxtpunkten AB.