Tillväxtpunkten AB

Referenser

Vem tvättar vattnet? är en viktig bok, som på ett lyckat sätt blandar saga och fakta om vad vi som ”vattenlånare” kan göra för att vårda vattnet. Anna Vestling är biolog och arbetar som VA-konsult och ger här, på ett roligt sätt, barnen kunskap om vårt livsviktiga vatten. Genom Teo och sagofiguren Vann, en av havets tre söner, får vi följa vattnets resa i vår vardag från badrum, kök och badhus till reningsverket som ”tvättar vattnet” innan det släpps ut i våra sjöar och vattendrag. Hur reningsverket fungerar beskrivs ganska ingående, allt från rensgallret och försedimentering till det biologiska reningssteget och sist det kemiska reningssteget. Sagoperspektivet gör det lättare att ta in alla detaljer om hur reningsprocessen går till. Västervikskonstnären Liz Pettersson har målat de fantasifulla bilderna som illustrerar sagotexten och de blandas med realistiska foton, faktatext och miljötips i speciella rutor. Läsaren får fördjupade kunskaper om hur viktigt det är att vara rädda om vårt vatten och hur vi kan vårda det, så att vi också i framtiden kan få friskt rent dricksvatten. Boken är användbar i skolor, på fritidshem och hemma att läsas och diskuteras av barn och vuxna tillsammans.

Helhetsbetyg: 4. – Maj-Britt Claesson.