Tillväxtpunkten AB

 

Vem tvättar vattnet?

Från 45 kr/st

En sago-kunskapsbok om vatten och giftfri miljö för barn och vuxna
Boken finns att köpa med hård eller mjuk pärm.

Du köper vår bok så här:
Vid köp av färre än 10 böcker (kortbetalning)
 

Vid köp av fler än 10 böcker samt vid betalning via faktura ber vi er vänligen skicka er beställning till info@tillvaxtpunkten.se
Företag, kommuner och föreningar kan faktureras.

HÅRD PÄRM
Vid köp av 1 – 9 böcker kostar boken 95 kr/st.
Vid köp av 10 böcker eller fler är priset 55 kr/st.


MJUK PÄRM
Vid köp av 1 – 9 böcker kostar boken 90 kr/st.
Vid köp av 10 böcker eller fler är priset 45 kr/st.


Frakt tillkommer.

I boken blandas saga och fakta om vattnets unika egenskaper, om vad vi som ”vattenlånare” använder vattnet till hemma och vart vattnet tar vägen efter att vi använt det. 

Boken tar även upp hur det går till när vattnet renas i reningsverket innan det på nytt släpps ut i våra sjöar och vattendrag för att kanske en dag återigen renas till dricksvatten och användas i våra hem. 

I boken ges också goda råd om vad vi som ”vattenlånare” kan göra för att vårda vårt vatten och förhindra att farliga och främmande ämnen sprids ut i våra sjöar och vattendrag. 

​Genom att tänka på vad vi spolar ner i avloppet när vi tvättar, diskar, duschar, badar och går på toaletten kan vi bidra till levande sjöar och vattendrag och ett rent friskt dricksvatten.

Boken och frågematerialet kan exempelvis användas av: 

 
  • Kommunala reningsverken i sitt arbete att informera om reningsverkens viktiga betydelse och funktion. 
  • Skolor (åk 1 – 5) för att ge kunskap om vatten och avloppsvattenrening. I de lägre årskurserna används sago-kunskapsboken förslagsvis för högläsning av lärare för elever, med fokus på ”saga” följt av gemensamma funderingar kring frågorna i frågematerialet. I de äldre årskurserna kan bok och frågematerial användas till ett mer självständigt arbete för eleverna, enskilt/i grupp, med fokus på faktakunskap.
  • Företag och organisationer som värnar vatten inom sin verksamhet. 
  • Privatpersoner, gärna vuxen och barn tillsammans.

Här finner du mer information om boken.