Tillväxtpunkten AB

 

Vem tvättar vattnet?

Från 90 kr

 


En sago-kunskapsbok om vatten och giftfri miljö för barn och vuxna


Vid köp av fler än 10 böcker, vänligen skicka då er beställning till info@tillvaxtpunkten.se

Företag, kommuner och föreningar kan faktureras, vänligen skicka då er beställning till info@tillvaxtpunkten.se


Boken finns att köpa med hård eller mjuk pärm. Du köper vår bok så här.


HÅRD PÄRM
Vid köp av 1 – 9 böcker kostar boken 95 kr/st.
Vid köp av 10 böcker eller fler är priset 55 kr/st.

MJUK PÄRM
Vid köp av 1 – 9 böcker kostar boken 90 kr/st.
Vid köp av 10 böcker eller fler är priset 45 kr/st.
Frakt tillkommer.

I boken blandas saga och fakta om vattnets unika egenskaper, om vad vi som ”vattenlånare” använder vattnet till hemma och vart vattnet tar vägen efter att vi använt det. 

Boken tar även upp hur det går till när vattnet renas i reningsverket innan det på nytt släpps ut i våra sjöar och vattendrag för att kanske en dag återigen renas till dricksvatten och användas i våra hem. 

I boken ges också goda råd om vad vi som ”vattenlånare” kan göra för att vårda vårt vatten och förhindra att farliga och främmande ämnen sprids ut i våra sjöar och vattendrag. 

​Genom att tänka på vad vi spolar ner i avloppet när vi tvättar, diskar, duschar, badar och går på toaletten kan vi bidra till levande sjöar och vattendrag och ett rent friskt dricksvatten.

Denna bok kan användas av: 
  • Kommunala reningsverken i sitt arbete att informera om reningsverkens viktiga betydelse och funktion. 
  • Skolor (åk 3-5) för att ge kunskap om vatten och avloppsvattenrening. 
  • Företag och organisationer som värnar vatten inom sin verksamhet. 
  • Privatpersoner, gärna vuxen och barn tillsammans.

Här finner du mer information om boken.